Indianmarknaden

Indianmarknaden anordnas varje år i februari på Motorgården av Svenska Indiansällskapet.Frågor och funderingar?
Kontakta:
Benny 070-577 0702
eller
Bengan 070-744 5416