Indianmarknaden

Indianmarknaden anordnas varje år i februari på Motorgården av Svenska Indiansällskapet.


Frågor och funderingar?
Kontakta:
Bengan 070-744 54 16
eller
Benny 070-577 07 02