Namnet Strul

Som alla andra vill man ju ha ett bra klubbnamn så efter
mycket funderande fram och tillbaka sa en av medlemmarna:

"Det är ju alltid strul när vi ska ut och åka, så vi kan ju lika gärna heta det!"

Ingen hade något att invända mot allt strul vi haft, så det fick bli

Strul Motorcycle Club